Vabilo na občni zbor

V skladu s pravili ČD Velka-Sladki vrh sklicujem redni letni občni zbor članov ČD Velka-Sladki Vrh v soboto, 3.2.2018 ob 15.00  uri, v gostišču Snežinka na Zgornji  Velki z naslednjim dnevnim redom:

 1. Pozdrav predsednika ČD Velka-Sladki Vrh
 2. Potrditev dnevnega reda zbora
 3. Izvolitev organov zbora (delovnega predsednika in dveh članov, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika)
 4. Ugotovitev sklepčnosti (tajnik Adrijan Klampfer)
 5. Poročila:
 • predsednika (J. Bauman),
 • blagajnika (A. Štribl),
 • gospodarja (S. Božič),
 • odgovornega za zdravstveno varstvo čebel (Z. Polič)
 • predsednika inventurne komisije (R. Ferk),
 • predsednika nadzornega odbora (A. Potočki)
 1. Pozdravna beseda gostov
 2. Razprava o poročilih
 3. Sprejem Programa aktivnosti in Finančnega plana za leto 2018
 4. Izvolitev štirih delegatov za zbor ČZDM, ki bo 23.2.2018 na FKBV (avditorij)
 5. Podelitev priznanj
 6. Razno.

Člani UO se bomo sestali v istem prostoru ob 14.00.

Vabljeni: člani, župan občine Šentilj, mentorji čebelarskih krožkov OŠ, predsedniki sosednjih ČD: Sv. Ana, Sv. Jurij, Sv.Trojica-Lenart, Pesnica, Zg. Kungota  in ČZD Maribor.

Obvestilo: Mag. Gregor Pen, predsednik Veterinarskega društva Maribor, je pripravil predavanje o malem panjskem hrošču, ki bo v četrtek, 25. januarja 2018, ob 17:00 v predavalnici B-304 v prostorih Tehniških fakultet na Smetanovi ulici 17 v Mariboru. Vljudno so vabljeni tudi čebelarji.

Prijave za udeležbo zbira Zdenko Polič, tel: 041536445.

Nasvidenje in naj medi!

Predsednik

Jožef Bauman

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.