FRANC FEKONJA

OSMRTNICA
FRANC FEKONJA
1935 – 2017

Člani ČD Velka – Sladki Vrh smo julija 2217 na zadnjo pot pospremili
na pokopališču pri Sveti Ani dolgoletnega člana našega društva
Franca Fekonja, rojenega 28. 06. 1935 doma z Rožengrunta. Čebelariti
je začel že 1950. Bil je vzoren čebelar, vedno pripravljen pomagati
z nasveti mlajšim čebelarjem, s svojo redoljubnostjo pa je bil
vzor tudi starejšim. Vedno je znal prisluhniti in svetovati, kadar
smo govorili o čebelarstvu. S čebelami si je krajšal čas, omogočile
pa so mu tudi obilo veselja. Vedno je iskal nove možnosti za doseganje
večjega donosa medu. Brez njegovega zavzetega dela ni minila nobena
akcija društva. Bil je eden od ustanoviteljev naše čebelarske družine
leta 1955. Letos je bil sprejet za častnega člana ČD. Več mandatov
je bil član U0  ČD. Vedno je aktivno deloval tudi v raznih komisijah
v ČD. Vedno ga bomo pogrešali, saj je bil vzor urejenega čebelarja.
Za svoje požrtvovalno delo je prejel tudi več priznanj in pohval
med drugimi tudi odličje Antona Janše III. in II.stopnje.
Dragi Franc, hvala za vse, kar si storil za nas. Ohranili te bomo
v lepem spominu.

ČD Velka – Sladki Vrh