Domov

Dobrodošli na naši spletni strani.

Društvo Čebelarska družina Velka – Sladki vrh združuje čebelarje, ki čebelarijo na območju občine Šentilj. Večina tudi prebiva na območju občine. V društvu deluje 34 članov, ki čebelarijo z okoli 500 družinami in oskrbujejo s čebeljimi pridelki bližnjo okolico. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1955 s sedežem na Zgornji Velki. Svoj društveni prapor je razvilo leta 1978. zaradi uveljavljanja skupnih interesov je društvo včlanjeno v območno Čebelarsko  zvezo društev Maribor (v nadaljevanju ČZDM) in Čebelarsko zvezo Slovenije (v nadaljevanj ČZS). Pri svojem delovanju zasledujemo doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili v pravilih društva. Ti so:

 • pospeševanje in razvoj čebelarstva zaradi opraševanja kmetijskih rastlin in čim boljše izrabe čebelje paše,
 • stalno izpopolnjevanje strokovnega in delovnega čebelarskega znanja in spretnosti ter pospeševanje uporabe sodobne tehnologije,
 • skrbeti za zdravstveno varstvo čebel v sodelovanju s svetovalno službo ČZS in veterinarsko službo,
 • nuditi članom društva strokovno pomoč pri nabavi ali izdelavi čebelarske opreme in nabavi reprodukcijskega materiala in prodaji čebeljih pridelkov,
 • v sodelovanju z občino, sorodnimi društvi in institucijami skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter širiti sajenje za čebele koristnih rastlin,
 • v sodelovanju s šolami pridobivati mlade čebelarje s podporo delovanju čebelarskih krožkov,
 • z javnim delovanjem širiti kulturo čebelarjenja in uporabe čebeljih pridelkov za krepitev zdravja.

Za uresničevanje naštetih ciljev sprejemajo člani društva na letnem zboru program dela in finančni plan društva. Program je oblikovan po komisijah oz. skupinah čebelarjev, ki prevzamejo naloge iz programa dela za posamezno področje:

 • izobraževanje in zdravstveno varstvo čebel,
 • pasišča in pašni red,
 • promocijo, obveščanje in organizacijo prireditev,
 • odlikovanja in priznanja.

Vsaka štiri leta se na zboru izvoli predsednika, upravni odbor, nadzorni odbor ter častno razsodišče.

Dosedanja ureditev obveščanja javnosti in članov o delovanju in pomembnih dogodkih društva preko oglasne table na domu KS Velka, kjer imamo sedež in se sestajamo, je glede na širše območje delovanja zastarela predvsem pa ni dovolj hitra in ni dostopna vsem, ki jih naše delo zanima. Zato smo se odločili, da bomo  vzpostavili svojo internetno stran, ki jo ureja naš član g. Viktor Kapl. S tem bomo zmanjšali stroške v zvezi z obveščanjem naših članov o sestankih, predavanjih in reševanju strokovnih vprašanj. Člani pa so obljubili, da  bodo sodelovali s prispevki in slikami o svojem delu oz. dogodkih pri svojem delu, novostih, srečanjih, izobraževanju in ekskurzijah.

Za čebelarje je spomladi ena glavnih skrbi preprečevanje rojenja. Vendar tega naravnega načina razmnoževanja čebeljih družin ni mogoče zanesljivo obvladovati. Zato bodo na naši spletni strani predstavljeni vsi čebelarji, ki delujejo na našem območju. S tem odpiramo možnost, da vsi krajani obvestijo najbližjega čebelarja, da so opazili roj in mu sporočijo lokacijo, kjer se je usedel oz. obesil. Ocenjujemo, da bomo tako uspešnejši pri ogrebanju rojev in se jih bo manj izgubilo v naravi.

V sezoni od marca do oktobra se vsako drugo nedeljo v mesecu sestajamo čebelarji in obravnavamo aktualno problematiko v zvezi s čebelarjenjem, izmenjujemo izkušnje in iščemo najboljše rešitve za odpravljanje težav. Te »debatne krožke« imamo v prostih društva v Sladkem Vrhu 7 (bivša krajevna skupnost), ki jih obiskujejo tudi čebelarji iz sosednjih društev.

Zavedamo se, da je uspešnost uporabe naše spletne strani predvsem odvisna od njene ažurnosti in bogastva objav na njej. Za to se moramo vsi člani potruditi in jo bogatiti s svojimi prispevki.

Naj medi!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.