IGNAC KAUČIČ

OSMRTNICA
IGNAC KAUČIČ
1922 – 2017

11. septembra 2017 smo se čebelarji ČD Velka-Sladki Vrh na pokopališču na Zg.Velka poslovili od našega čebelarja Ignaca Kaučiča.
V naše ČD se je včlanil takoj po upokojitvi 1980 leta. Z velikim veseljem je ves svoj prosti čas namenjal čebelam. Sam si je ob hiši zgradil čebelnjak in okoli njega posadil veliko medovitih rastlin. Zelo rad je iskal izboljšave pri čebelarjenju, svoje dosežke pa nam je tudi rad predstavljal. Tudi strokovno se je izobraževal, prebral je veliko strokovne literature in ker je dobro obvladal nemški jezik je prebral tudi več nemških knjig s področja čebelarstva ter znanje rad prenašal na mlade čebelarje. Kot velik ljubitelj narave je svoj mir našel v čebelarjenju in zeleni bratovščini, bil tudi veliki ljubitelj ribištva. Rad pa je prijel tudi za harmoniko, ki ga je spremljala na delovnih akcijah in piknikih. Za svoje dolgoletno nesebično delo v ČD je sprejel odličje Antona Janše III. stopnje. Leta 2003 je postal častni član ČD. Zadnja leta njegovega življenja je zaznamovala huda bolezen, vendar je vse težave premagoval s svojo veliko voljo do življenja. Kljub vsej negi in skrbi najbližjih je sedaj v 96 letu tiho zaspal. Ignac, hvala ti za vse, kar si storil v dobro čebelarstva, ohranili te bomo v lepem spominu.

ČD Velka – Sladki Vrh