JAVNI RAZPIS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. marca 2020 objavilo javni razpis, za podporo kratkih dobavnih verig in večji oskrbi z lokalnimi proizvodi. Namen razpisa je vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig za slovenskega potrošnika s sodelovanjem kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo slovenskih kmetijskih pridelkov in prehrambnih izdelkov.

Za javni razpis je namenjenih več kot 3 mio evrov.

Ker smo na Čebelarski zvezi Slovenije s strani nekaterih čebelarjev zaznali, da se želijo povezati s čebelarji in na ta način tržiti med, Vabimo vse, ki bi bili pripravljeni vzpostaviti partnerstvo vsaj 10-ih čebelarjev, ki so med seboj oddaljeni največ 75 km zračne razdalje (med skrajnima partnerjema) in posrednika, ki bi bil vodilni partner. Vašo namero o sodelovanju pošljite na elektronski naslov: natasa.strukelj@czs.si   Za potrebe ugotavljanja zračne razdalje med čebelarji potrebujemo naslednje podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivališča. Prosimo, da navedete ali vas zanima partnerstvo (10 čebelarjev) ali vodilno posredništvo.

Prosimo, da v nadaljevanju preberete razpisne pogoje javnega razpisa za podukrep 16.4.

Osnovni podatki:

– Stopnja javne podpore: do 100%

– Obdobje trajanja projekta: 24 ali 36 mesecev

– Predvideni znesek sofinanciranja : od 45.000 do vključno 100.000 €

– Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis: od 6. aprila 2020 do vključno 29. maja 2020, do 23:59 ure.

Eden od ključnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis je vzpostavitev partnerstva, ki  ga sestavlja najmanj 10 kmetijskih gospodarstev (čebelarjev) in en posrednik (vodilni partner). Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki nima kmetijskih površin in, ki vzreja čebela velja pogoj, da mora imeti urejene podatke v RKG in v registru čebelnjakov.  Posrednik je lahko: zadruga (z najmanj 3 člani, vpisanimi v RKG), druga pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima registrirano trgovinsko dejavnost na debelo.

Cilj podukrepa je vzpostavitev lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Lokalni trg se lahko vzpostavi na 2 načina:

  1. Lokalni trg – 75 km razdalje: Posrednik od KMG kupi njegov proizvod in ga proda oz. predela in proda pravni ali fizični osebi, ki ta proizvod prodaja v prodajalni oz. obratu javne prehrane. Lokacija prodajalne, obrata javne prehrane oz. predelovalnega obrata je lahko od vseh članov partnerstva, ki so KMG, oddaljena največ 75 km zračne razdalje (med skrajnima partnerjema).

Vodilni partner (v primeru, da je izpolnjen pogoj 75 km zračne razdalje) lahko prodaja proizvode članov partnerstva prodajalni oz. obratu javne prehrane, ki je od VSEH kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, oddaljena največ 75 km zračne razdalje IN hkrati lahko sam te proizvode prodaja tudi končnim potrošnikom (za končne potrošnike pa ni pogoja največje zračne razdalje).

  1. Lokalni trg –  kratka dobavna veriga: proizvajalec – 1 posrednik –  končnim potrošnikom

Obveznosti:

Lokalni trg je vzpostavljen, če vodilni partner doseže 100.000 eurov prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta in če bo vrednost odkupa proizvodov od posameznega čebelarjev, ki so vključeni v partnerstvo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta znašala najmanj 5.000 eurov.

Upravičene aktivnosti, ki jih izvaja vodilni partner (posrednik):

– vodenje in koordinacija projekta;

– priprava analize trga;

– priprava načrta trženja proizvodov;

– organizacija odkupa in prodaje proizvodov na lokalnem trgu.

Upravičene aktivnosti, ki jih izvajajo vsi vključeni:

– priprava, organizacija oziroma izvedba usposabljanja o zagotavljanju;

– kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;

– zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;

– promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

 Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objav3-javni-razpis-za-podukrep-16-4-podpora-za-horizontalno-in-vertikalno-sodelovanje-med-udelezenci-v-dobavni-verigi-za-vzpostavitev-in-razvoj-kratkih-dobavnih-verig-in-lokalnih-trgov-ter-za-promocijske-dejavnosti-na-lokalni-ravni-ki-so-poveza/

 

Glede dodatnih pojasnil v zvezi z razpisom se lahko obrnete na mail: natasa.strukelj@czs.si .

Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka specialistka za ekonomiko čebelarjenja

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.