Občni zbor 2017

PLAN DELA ČD VELKA-SLADKI VRH ZA LETO 2017

 

 

Glede na imenovane stalne in občasne komisije je UO ČD Velka – Sladki Vrh planiral

aktivnosti oz. delo za leto  2017  kot sledi:

 

 1. Komisija za izobraževanje in zdravstveno varstvo čebel bo izpeljala naslednje aktivnosti:

 

 • organizacija strokovnega izpopolnjenega z delavnicami v okviru mesečnega debatnega krožka (obravnava stanja družin in potrebnih ukrepov za njihov razvoj, preprečevanje rojenja, izmenjava opažanj in predstavitev izkušenj čebelarjev, dogovarjanje o skupnih akcijah in medsebojni pomoči, skupnem in časovno usklajenem zatiranju varoje i.dr.) članov ČD od marca do oktobra z aktualnimi temami, ki so pomembne za uspešno čebelarjenje in pridobivanje kakovostnega medu;
 • pripravi izbor tem iz programa predavanj in delavnic ČZS za organizacijo izvedbe na našem območju v sodelovanju s sosednjimi ČD do 15.2.2017 (anketa)
 • organizacija skupne udeležbe na ApiSlovenija – 40. dnevi čebelarstva v Celju, ki bo na Celjskem sejmu, 11. in 12. marca 2017. Teme: KAKO DO ZDRAVIH IN MOČNIH DRUŽIN in DOBRA ČEBELARSKA PRAKSA
 • sodelovanje s čebelarskimi krožki v OŠ Sladki Vrh in OŠ Šentilj;
 • koordinacija nabave zdravil za zatiranje varoje v sodelovanju z VF NVI;
 • spremljanje pojava varoe na območju našega ČD in opozarjanje članov ČD na nujne ukrepe,
 • izvajanje kapanja z oksalno kislino – zimsko zatiranje varoje na poziv članov ČD,
 • izvedba internega ocenjevanja pridelanega medu v septembru;
 • nabava strokovne literature.

 

 

 1. Komisija za pasišča in pašni red bo izpeljala naslednje aktivnosti:

 

 • prenova pašnega reda ter pravočasna izdelava poročila za ČZS.
 • aktiviranje prostora pri karavli v Ceršaku za naselitev čebel zainteresiranih članov ČD in definiranje pogojev za njegovo uporabo

.

 

 1. Komisija za odlikovanja in priznanja

 

Priprava predlogov za priznanja AJ in drugih za člane ČD in podporne člane, druga društva, posameznike in organizacije, ki so s svojo aktivnostjo doprinesle k razvoju ČD.

 

 1. Komisija za razvoj in promocijo bo izpeljala naslednje aktivnosti:

 

 • pisanje prispevkov za občinsko glasilo Šentilj – poročanje o pomembnih dogodkih v naši družini;
 • vsaj en članek o delu ČD v revijo Slovenski čebelar;
 • organizacija strokovne ekskurzije v mesecu juniju;
 • promocija sajenja in nabave medovitih rastlin za člane ČD in v občini;
 • udeležba na dnevu čebelarjev 20. maja v Laškem – skupen prevoz
 • organizacija družabnega srečanja članov in predstavnikov sosednjih društev vključno s čebelarskim društvom iz Murecka v obliki piknika dne 24. junija 2017;
 • sodelovanje članov ČD na krajevnih praznikih v Šentilju, Velki in Sladkem vrhu
 • izdelava koncepta čebelarskega koledarja za leto 2018, nabava in razdelitev na enak način kot do sedaj;

 

 

 1. Dodatne aktivnosti

 

 • registracija dopolnitev pravil čebelarske družine Velka-Sladki vrh
 • konstituiranje novega upravnega in nadzornega odbora ter komisij ČD v februarju 2017
 • dogovor o mentorstvu članov pri čebelarskih krožkih pri OŠ v Šentilju in Sladkem vrhu
 • ureditev pasišča pri karavli v Ceršaku (glej okvirni načrt)
 • nabava strokovne literture za knjižnico
 • nabava prenosnega računalnika in projektorja
 • nabava fotoaparata za dokumentiranje pomembnih dogodkov v ČD.

 

Okvirni načrt za ureditev stojišča ČD pri karavli v Ceršaku

Prostor je namenjen izrabi paše, ki jo nudi to okolje. Poleg tega zasledujemo pri urejanju tega prostora še naslednje cilje:

 

 • omogočiti izvajanje delavnic za sodobne načine čebelarjenja z različnimi vrstami panjev in metode zatiranja varoje
 • omogočiti čebelarjem, ki nimajo več lokacij, postavitev panjev za narejence (rezervne družine)
 • pridobitev prostora za ureditev delavnice v zgradbi za šolske otroke in njihove naravoslovne dneve (predlog občine)
 • obogatiti prostor s ponudbo čebeljih pridelkov in oglednim panjem ob organiziranih pohodih.

 

Prostor za namestitev čebel bomo uredili s prostovoljnim delom. Za postavitev nadstreška, medovitih rastlin, postavitev čebelarske učne poti ob karavli ter ureditev delavnice lahko kandidiramo tudi na razpisih vlade RS in občine za ta namen.

Načrte za urejanje bomo usklajevali z občino in drugimi društvi, ki so zainteresirana za aktiviranje tega prostora in objekta. Sodelovanje čebelarjev pri uporabi pasišča bo opertivno urejal gospodar družine v skladu s sklepi UO.

[fancygallery id=”4″ album=”5″]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.