ALOJZ KOŽUHAR

OSMRTNICA
ALOJZ KOŽUHAR

1932-2017

V mesecu januarju 2017, ko so čebele mirovale, je mirno legel k večnemu počitku naš čebelar Alojz Kožuhar. Rojen je bil 4.4.1932, stanujoč na Zg. Velki. Umrl je 20.1.2017. Pokopan je na pokopališču V Juriju ob Pesnici. Na pokopališču smo se čebelarji od njega poslovili z društvenim praporom.
Pokojni Alojz je začel čebelariti leta 1993, s tremi AŽ panji, nato je zgradil nov čebelnjak in povečal število čebeljih družin. S čebelami si je krajšal čas in so mu bile v veliko veselje. Rad je pomagal v vseh društvenih dejavnostih. Poleg čebelarstva je aktivno deloval v gasilstvu in lovstvu. Kljub temu, da je bil invalid brez noge je še naprej skrbno čebelaril vse do smrti. V tem letu je bil sprejet za častnega člana ČD. Za posebne zasluge pri razvoju čebelarstva je dobil pisno priznanje ČD.

ČD Velka – Sladki Vrh